Specimen – Regler

Blue Rock Danmarks største fiskepark

Regler for Specimenfiskeri

 • Søen er åben, når den er fiskbar = isfri og der må fiskes hele døgnet.
 • Der må kun fiskes med det antal stænger der er booket/betalt for.
 • Fiskeri påbegyndes først efter, der er booket en blok/købt fiskekort. 
 • Fisk fra andre søer eller saltvand må ikke anvendes som agn. Agnfisk, som skaller eller ørrede fra Blue Rock må godt anvendes. 
 • Det er tilladt at forfodre med maks. 1 kg foder per blok per døgn.
 • Forfodring skal lægges ud samme sted som agnet krog. Brug derfor pva-poser, stickmix, feeders etc. Løst udkastet foder fra bredden, spomb og løst fordring fra bait boats er ikke tilladt.
 • I perioden 1.december til 1. april skal forfodring begrænses og vi anbefaler slet ikke at bruge forfoder om vinteren.
 • Alt fiskeri er catch & release = alt skal genudsættes.
 • Der må kun fiskes med modhagerløse enkelt-kroge. Der må ikke anvendes cirkelkroge. 
 • Foder, rogn etc. må ikke fiskes ved brug af nylonstrømper, brudeslør etc., som støren ikke kan nedbryde hvis det sluges. Agnfisk må ikke poppes med byggeskum, flamingo eller andre flydende materialer, som støren ikke kan nedbryde hvis det sluges.
 • Der skal anvendes stort fangstnet eller landingsmåtte og stor afkrogningsmåtte. 
 • Der skal benyttes mindst 2,5 m slagline (målt fra krog til hovedline). Denne skal være glat (coateded leader eller monofil) og have en tykkelse på mindst 0,80mm.
 • Hoved-line skal mindst være 0,40mm fletline. Vi anbefaler dog noget kraftigere line, som f.eks. 0,50mm flet.
 • Skånsom håndtering, forsøg ikke at løfte en fisk, som du ikke med sikkerhed ved at du kan løfte. Fisk over 10kg må kun løftes i slynge eller afkrogningsmåtte.
 • Fisk over 50kg må kun løftes under opsyn af Blue Rock ansatte. 
 • Sacking er ikke tilladt. Alle fisk skal hurtigt genudsættes.
 • Skader på fisk skal anmeldes. tlf.nr. 29 91 81 91. Ring evt. inden fisken genudsættes, så kan vi måske nå, at behandle skaden. Det er en god idé altid selv at have et Carp Care Kit med, så man selv kan behandle mindre skader.
 • Der må ikke fiskes fra båd (konsortiets medlemmer må bruge båd), men bait boat må benyttes.
 • Flodkrebs må ikke fanges.
 • Der må camperes og laves bål ved søbredden. -Men alt skal opryddes, så blokken efterlades i samme ​gode​ stand til næste gæster.
 • Konstateres brud på reglerne medfører dette kontrolgebyr på 500kr./70euro og bortvisning fra søen. Grovere brud på regler, tyveri af fisk eller anden aktivitet, som skader Blue Rock fiskepark økonomisk, vil blive politianmeldt med erstatningskrav til følge.  

Knæk & bræk -og pas godt på vores flotte fisk! 😉