Specimen – Info

Blue Rock Danmarks største fiskepark

Koncept

Søen er på ca. 125.000m2. Det er en grundvand-sø, som ikke har til- eller afløb, som sikre at søen ikke tilføres nærigstoffer og sprøjtemidler fra landbruget. Derfor fremstår den altid med meget klart vand. Bundforholdene er meget varierende. Der er store dybe forkastninger ned til ca. 20m dybde. Der er undersøiske øer, kunstige stenrev, steder med mudret bund, mens andre steder er der meget grove sten på bunden. Der er også flere lavvandede laguner, hvor dybden kun er et par meter og vandet bliver godt varm om sommeren.

Blue Rock Specimen har efterhånden en del år på bagen, da de første 50 stør blev udsat helt tilbage i 2007. Blue Rock var dengang pioner på området og var den første sø, som fik tilladelse til udsætning af stør i Danmark. Siden da er størfiskeri vokset år for år og der findes efterhånden stør i rigtig mange vande fordelt over hele landet. Med Blue Rock Specimen fiskeri, forsøger vi at skabe helt unikt fiskeri efter en lang række sportsfisk. Vi sikre at vi har de rigtige fisk og ikke for mange, da det kun er ”den perfekte fisk”, som vi sætter pris på. Hvis bestanden er for stor, vil konkurrencen om føden være for stor, hvilket vil resultere i hule og magre fisk, som på ingen måde er attraktive.

Magre fisk vil vi heller ikke have en fornuftig tilvækst på og det er et klart mål at fiskene skal have en naturlig tilvækst. I nogle søer fodres fiskene voldsomt eller der er en alt for stor fiskebestand (biomasse), som bevirker at søerne bliver så næringsrige at de gror til i alger med uklart vand til følge. Vi vil gøre alt for ikke at forurene vores søer for oplevelsen ved at fighte en stor fisk i helt klart vand er noget bedre end hvis man først kan se fisken, når den er kommet på land. Så det er en balancegang både at sikre mange og store fisk, men samtidig at have helt rent vand.  –Men hellere fange to store perfekte fisk end syv mindre og grimme fisk!