Regler for fiskeri i fluestrømmene

Blue Rock Danmarks største fiskepark

Regler for fiskeri i fluestrømmene:

 1. Kun adgang for betalende gæster.
 2. Åbningstid fra solopgang til solnedgang.
 3. En stang med én krog per indløst fiskekort.
 4. Fiskeri påbegyndes først efter, der er købt fiskekort.
 5. Der må ikke forfodres.
 6. Fiskeriet skal være bevægeligt, således at man ikke står stille samme sted mere end 20 min.
 7. I gl. fluestrøm må ikke fiskes fra ydersiden af anlægget og ikke 20m op- og nedstrøms fra pumperne under broen. Overtrædelse medfører bortvisning.
 8. I ny fluestrøm må der ikke fiskes i den bagerste kanal mod syd. Venligst respekter skilte med “Adgang forbudt” og “Fiskeri forbudt”. Overtrædelse medfører bortvisning.
 9. Se fangstbegrænsning på fiskekortet. Det er tilladt at genudsætte fisk, som vurderes er levedygtige.
 10. Kun ørreder må dræbes og hjemtages. Alle øvrige fisk skal nænsomt genudsættes.
 11. Kun kunstagn som fluer, blink, wobler, spinner og gummidyr er tilladt.
 12. Medefiskeri (regnorm, majs, brød etc.) og duftende agn (power bait, gummidyr i duftlage etc.) er ​​ikke​​ tilladt.
 13. Overholdes ovenstående regler ikke for fiskeri medfører dette bortvisning fra området uden refundering af indløst fiskekort.
 14. Tyvefiskeri koster 100 Euro / 750kr i kontrolafgift og grovere tilfælde politianmeldes.

Ordensregler og sikkerhed:

 1. Gå ikke ud i vandet. Den bliver hurtigt meget dyb! Vi anbefaler brug af redningsveste til børn og folk som ikke kan svømme!
 2. Børn under 12 år må ikke fiske på egen hånd, men skal være ledsaget af en voksen.
 3. Undgå at betræde, skære og brække grene af buske og træer.
 4. Respekter andre fiskere. Råben, skrigen og musik ved fluestrømmen er ikke tilladt.
 5. Hunde er tilladt, når de holdes i snor og deres efterladenskaber opsamles.
 6. Åben ild kun i opstillede grill + bålfade og ikke i perioder hvor der er “åben ild forbud”
 7. Benyt de opstillede skraldespande. Smid ikke affald, dåser, flasker eller sten i vandet.
 8. Fisk må kun renses ved rensebordet og affald smides i skraldespanden til fiskeaffald.
 9. Venligst respekter og overhold disse regler, da overtrædelse medfører bortvisning.

​Etiske regler:

Fisk er levende væsener, som behandles med respekt og ikke udsættes for unødige lidelser

Fisk må ikke opbevares i net søen.

Fisk må genudsættes, hvis de ikke har fået blødende skader og det vurderes, at fisken er levedygtig.

Fisk, som ønskes hjemtaget, skal aflives direkte efter fangst med slag og afblødning.

Der må kun fiskes med 1 krog (1 enkeltkrog eller 1 trekrog).

Pirkefiskeri, fiskeri gaf, net og spyd/harpun medfører bortvisning.

Agnfisk, samt dele af fisk fra saltvand og andre ferske vande er ikke tilladt.

Knæk & bræk!