Put & take – Regler

Blue Rock Danmarks største fiskepark

Regler:

 1. Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang.
 2. En stang med en krog per indløst fiskekort.
 3. Fisk må kun fanges med stang. Pirkefiskeri, fiskeri med net, ketcher, spyd etc. medføre øjeblikkelig bortvisning
 4. Fiskeri begynder først efter, der er købt fiskekort.
 5. Der må ikke fodres i søen.
 6. Der er fangstbegrænsning på ørred, men ørreder må genudsættes. 
 • 2 timer = 2 ørred
 • 3 timer = 3 ørred
 • 4 timer = 4 ørred
 • 6 timer = 5 ørred
 • 8 timer = 6 ørred 
 1. Har man fyldt sit fiskekort indstilles fiskeriet eller man kan købe et nyt fiskekort.
 2. Ørred, aborre og sandart må dræbes og hjemtages.
 3. Fisk må kun renses ved rensebordet og alt fiskeaffald skal i fiskeaffaldsspanden.
 4. Alt kunstagn, majs, brød og regnorm må anvendes. Fiskefoder, maddiker, binemaden og fisk fra saltvand må ikke
 5. Fisk skal enten straks dræbes eller nænsomt genudsættes. Det er ikke tilladt at opbevare levende fisk i keepnet.
 6. Vi straffer tyvefiskeri, brud på regler etc. med kontrolafgift på 500kr og politi-anmelder grovere tilfælde.
 7. Respekter andre gæster ved søen, spil ikke høj musik, ryd op efter dit fiskeri og spid venligst alt affald i skraldestativerne.

Børnesøen:

 1. Kun for børn under 12 år.
 2. Fisk må ikke genudsættes.
 3. Fangstbegrænsning på 2 fisk per barn per dag. Herefter fortsættes fiskeriet i put-søen med almindelig fangstbegrænsning.
 4. Alle børn skal være under opsyn af en voksen. Kan et barn ikke svømme, så er det en god idé at benytte en redningsvest.