Fluestrømme – Info

Blue Rock Danmarks største fiskepark

Hvorfor fluestrømme?

Der er mange, som har en forventning om, at vandet i en fluestrøm løber med en hastighed, som i en svensk elv. Det gør den absolut ikke og man skal kun forvente at vandet glider stille forbi, men det er heller ikke det, som det drejer sig om!

Kort og godt, det som det handler om, er at få blandet sig fiskevand og derved opnå meget højt iltindhold (typisk 110-125% iltmætning) og ensartet temperatur over alt i vandet. Opnås dette så vil man opleve, at ørred ikke er temperatur- og iltstresset. Dette gør at ørred trives og har eksplosivt mange kræfter da deres blod er iltmættet. Putsøer med stillestående vand har det store problem, specielt om sommeren, at vandet ikke har samme temperatur ved bunden, som ved overfladen. Bliver forskellen meget større end 4-5 grader, vil ørreder stresses heraf. Hvis en ørred f.eks. bider på ved bunden (12-15 grader) og tækkes op i overfladevandet (18-22 grader), vil den kollapse og give en slap og dårlig fight! Mange putsøer har luftpiskere, som ligger og pisker ilt i vandet i overfladen, men der skal ikke meget dybde i en sø før, at det køligere og tungere bundvand ikke røres med eller vandet på modsatte bred. -Man vil typisk opleve, at en stor del af søen fisk står kort bag piskeren og alle vil fiske netop her!

Ørred som går i strømvand stortrives og det mærkes med det samme! Sportsfiskere fra fluestrømmen siger entydigt, at fiskene bare er vildere og kæmper helt ustyrligt! -Og det er jo det, man som sportsfisker, kommer for!

De to store fluestømme ved Blue Rock henvender sig til sportsfiskere, som gerne vil fange mange fisk og få en helt unik oplevelse af de stærke sterile regnbueørreder. Til gengæld er fangstbegrænsningen stram, så det er ikke her du skal fiske, hvis du vil hjemtage mange fisk! Prisen for fiskeri er derfor også sat ned, så det koster det samme, som at fiske i p&t-søen. Den gennemsnitlige fisker fanger typisk 5-10 fisk, men hjemtager kun 1-2 fisk på 3-4 timers fiskekort. Du skal derfor genudsætte en del fisk og dette er altid en individuel vurderingssag om en fisk er levedygtig og kan genudsættes. Fisk der bløder fra gæller, kroget i øje etc. må ikke genudsættes. For at genudsætning er muligt er det vigtigt at undgå de dybe krogninger! Derfor er det ikke tilladt at medefiske (regnorm, brød, majs etc.) og heller ikke at benytte duftende kunstagn (Power Bait, gummidyr der ligger i duftolie eller at spray med duft etc.).

I de to fluestrømme er det derfor kun tilladt at bruge ikke duftende kunstagn (flue, blink, spinner, wobler og gummidyr).

(Klik på billedet for at se det i stort)

Gammel Fluestrøm: Er vores første fluestrøm, som blev anlagt i 2012. Den er sidenhen blevet justeret og optimeret af flere omgange. Den har en længde på ca 1275m er ca. 8 m bred og 2 m dybt i hovedløbet. Flowet flyder med 55-85 m3/min afhængig af vandstanden i anlægget. Midt i anlægget er anlagt 5 kortere stryg med gydegrus og her tvinges vandet over (så det er her det løber hurtigst). Strygene er velegnet til tørflue-fiskeri fra ca. maj eller når der begynder at være mange majfluer i luften. Når vandet er køligt vil fiskene ofte stå i hovedløbet eller i de 3 pools med noget dybere vand, i den store pool er der ca. 5m dybt! Her bør fluefiskeren anvende en synkende line eller have vægtbelastede synkende fluer på.

Ny Fluestrøm: Dette anlæg er helt nyt. Vi har derfor ingen erfaringer med at drifte det endnu, men ud fra vores erfaringer med det gamle anlæg, så har vi valgt at lave den nye fluestrøm dybere og bredere. Så i stedet for kun 3 pools er der i den ny fluestrøm overvejende minimum 2m dybt over alt. Der er af den grund ingen lavvand stryg. Dog er der midt i anlægget lavet 5 undersøiske øer med lavt vand, men med dybt vand omkring dem. Endeligt så er der udlagt mange kampesten på bunden i de dybe partier, så fiskene har rigeligt af gemme sig bag/stå op af. Bemærk at dette anlæg har en meget stor zone med fiskeri forbudt. Der er fiskeri forbudt i denne del af anlægget, fordi det er anlagt med en meget stejl skråning, som man ikke kan færdes sikkert på. Der er også kommet en del bevoksning på skråningen og det vil vi lade stå vildt, så det vil kaste skygge over den del af anlægget og give meget natur til insekter og fugle! Isfuglen er flyttet ind!

Venligst sæt dig ind i reglerne for fiskeri i fluestrømmene før du fisker og bemærk specielt de zoner, hvor der er adgang forbudt og/eller fiskeri forbudt!

Det er tilladt at kombinere fiskeri i de to fluestrømme, men ikke med p&t-søen, da der er andre regler og fangstbegrænsning her. Således kan du på et 4 timerskort f.eks. fiske 2 timer i hver fluestrøm. Der er derfor mere end 2km søbred med strømvand at køre efter!

Pas på området, respekter andre og nyd fiskeriet! Knæk & Bræk