Koncept og fisk

 

Koncept

Søen er på ca. 125.000m2. Det er en grundvand-sø, som ikke har til- eller afløb, som sikre at søen ikke tilføres nærigstoffer og sprøjtemidler fra landbruget. Derfor fremstår den altid med meget klart vand. Bundforholdene er meget varierende. Der er store dybe forkastninger ned til ca. 20m dybde. Der er undersøiske øer, kunstige stenrev, steder med mudret bund, mens andre steder er der meget grove sten på bunden. Der er også flere lavvandede laguner, hvor dybden kun er et par meter og vandet bliver godt varm om sommeren.

 

Blue Rock Specimen har efterhånden en del år på bagen, da de første 50 stør blev udsat helt tilbage i 2007. Blue Rock var dengang pioner på området og var den første sø, som fik tilladelse til udsætning af stør i Danmark. Siden da er størfiskeri vokset år for år og der findes efterhånden stør i rigtig mange vande fordelt over hele landet. Med Blue Rock Specimen fiskeri, forsøger vi at skabe helt unikt fiskeri efter en lang række sportsfisk. Vi sikre at vi har de rigtige fisk og ikke for mange, da det kun er ”den perfekte fisk”, som vi sætter pris på. Hvis bestanden er for stor, vil konkurrencen om føden være for stor, hvilket vil resultere i hule og magre fisk, som på ingen måde er attraktive.

Magre fisk vil vi heller ikke have en fornuftig tilvækst på og det er et klart mål at fiskene skal have en naturlig tilvækst. I nogle søer fodres fiskene voldsomt eller der er en alt for stor fiskebestand (biomasse), som bevirker at søerne bliver så næringsrige at de gror til i alger med uklart vand til følge. Vi vil gøre alt for ikke at forurene vores søer for oplevelsen ved at fighte en stor fisk i helt klart vand er noget bedre end hvis man først kan se fisken, når den er kommet på land. Så det er en balancegang både at sikre mange og store fisk, men samtidig at have helt rent vand.  –Men hellere fange to store perfekte fisk end syv mindre og grimme fisk!


Catch & Release

Art
Spezies
Species

Billede
Bild
Picture

Antal udsat
Ausgesetzt
Number released

Blue Rock Rekord

Kategori

Spejlkarpe
Mirror carp

115

+breeding stock

11,2kg

Catch & Release

Skælkarpe
Common carp

10

9,6kg

Catch & Release

Græskarpe
Weisser Amur
Grass carp

110

NA

Catch & Release

Sølvkarpe
Silberkarpfen
Silvercarp

100

7,7kg

Catch & Release

Koi
Koi Karpfen
Koi Carp

8

900g

Catch & Release

Suder
Schleie

110
Breeding stock

390g

Catch & Release

Brasen
Brassen

Breeding stock

4,9kg

Catch & Release

Gråskalle
Plötzen
White fish

Breeding stock

790g

Catch & Release

Rudskalle
Plötzen
White fisk

Breeding stock

920g

Catch & Release

Sandart
Zander
Pikeperch

500
+ breeding stock

3,60kg

Catch & Release

Aborre
Barsch
Perch

Breeding stock

2,85kg

Catch & Release

Hork

Breeding stock

NA

Catch & release

Gedde
Hecht
Pike

 Breeding stock            

4,2kg

Catch & release

Malle
Wels/Wallern
Catfish

Breeding stock

11,6kg

Catch & Release

Beluga stør
Beluga stör
Beluga sturgeon

29

57,2kg
DK-rekord

Catch & Release

Hvid stør  28 89,0kg 
DK-rekord

Catch & Release

Vestatlantisk stør  20 16,0kg 
DK-rekord

Catch & Release

Sibirisk stør
Sibirishe stör
Sibirian sturgeon

18

26kg
DK-rekord

Catch & Release

Russisk stør
Russishe stör
Russian sturgeon

35

28,2kg
DK-rekord

Catch & Release

Stjerne stør  21  8,91kg
DK-rekord

Catch & Release

Sterlet stør
Sterlet stör
Sterlet sturgeon

2

3,75kg

Catch & Release

Sterlet albino

27

3,9kg
DK-rekord

Catch & Release

Adriater stør

21

12kg
DK-rekord

Release

Spade stør NA 

Catch & Release

Helt Released since 2014 
+breeding stock
38cm, ingen vægt  Catch & Release
Knude Released in 2012 
+breeding stock 
NA  Catch & Release

Flodkrebs
Flusskrebse
Crayfish

Breeding stock

163g

 Release

Dammusling
Swanmussle

Breeding stock

NA

Release

Malermusling

Breeding stock

NA

Release


   
 © Peter Wiggers Blue Rock, Ravnegårdsvej 16, 5762 V. Skerninge, Tlf: 29918191, E-mail: kontakt@bluerock.dk