Koncept og fisk

 

         Koncept

  Fluestrømmen, Blue Rock River, er Danmarks absolut største strømvand. Faktisk på størrelse med en større dansk å, målt på vandføring.

   

  Data: på anlægget:

  Areal:                                 52000m2

  Vandspejl areal                 18000m2

  Længde                               1550m

  2 søer                                  3500m2

  2 stryg                                    165m

  Volumen                           33.000m3

  Maks. flow                             270m3/min

   

  Fluestrømmen fødes med vand fra den store sø. Det skal løftes 10m, som er en bekostelig affære, men når det først vandet er kommet op i fluestrømmen, så bliver det også deroppe og der er derfor ikke noget tilbageløb til den store sø. Der vil være en lille mængde som synker i jorden og en større del som fordamper i sommerhalvåret, så det er nødvendigt ugentligt at spæde vandmængden op. Blue Rock River er designet efter et nyt princip, hvor vandet skubbes rundt, i stedet for traditionelle fluestrømme, hvor vandet løftes op og så selv løber retur til udgangspunktet. Vandet løber derfor i ring og fiskene kan i teorien svømme lige så mange omgange rundt, som de ønsker, da de frit kan passere pumperne. Derfor vil der ikke være en ophobning af fisk foran en pumpe eller et gitter, som der altid er i de traditionelle fluestrømme. Det betyder også at pumperne kan slukkes og anlægget stort set altid har samme vandstand, hvor de traditionelle fluestrømme jo vil løbe tør for vand, hvis pumperne slukkes. Vigtigste fordel ved Blue Rock River princippet er omkostningen ved at skabe strømmen i vandet. Forskellen er uvirkelig, da omkostningerne ligger helt nede på 1-2% af omkostningerne af de traditionelle anlæg. Det vil sige at vi kan flytte op mod 100m3 vand til samme pris som kun 1m3 vand koster at flytte andre steder! Derfor har Blue Rock River et flow, som er mere end dobbelt så stort, som alle andre danske fluestrømme tilsammen!

   

  Fisk i strømvand

  Fisk i strømmende vand er meget forskellige fra fisk i stillestående søer, selv om det er de samme 5 ørredarter, som også udsættes i Blue Rock Put & Take. Det skyldes flere faktorer: Da vandet hele tiden blandes i strømmen vil temperaturen være meget konstant også mellem nat og dag. Ligeledes er iltningen af vandet meget bedre i det strømmende vand og iltmætningen er ligeledes ens overalt. Ørreder stresses af udsving i temperatur og iltmætning og det er et problem, som findes i alle put & take søer. Søerne kan forbedre disse forhold ved at sætte små iltpiskerer og cirkulations pumper op, men opnår aldrig samme effekt som i en fluestrøm, hvor alt vand hele tiden er i bevægelse. Derfor kan man sige, at ørreden som lever i strømvandet lever et meget mere sundt liv, da den ikke stresses af udsving i temperatur og ilt. Af den grund ser man heller ikke sløve fisk og fiskene bidder fint hele året i fluestrømmen. At fisken hele tiden skal bruge sine muskler, når den lever i et strømvand, gør at fisken får flere muskler og mindre fedt. Derfor vil man opleve at fiskene også kæmper meget bedre. Ligesom kvaliteten af fiskens kød også bliver bedre.

  Der udsættes nye fisk for 45 % af indtægterne ved kortsalg (5% går til el). Foruden de 5 forskellige ørredarter, vil vi udsætte andre arter af ”typiske strømvandsfisk”. Her står stalling, rimte og helt højt på vores ønskeseddel.. Alle andre arter end ørreder er Catch & release, som nænsomt skal genudsættes.

   

  Koncept:

  • Meget stort strømvand
  • Rent og klart vand
  • Garanti for god smag
  • Hele 5 ørredarter
  • Udsætning for 45 % af indtægt
  • Andre ”strømvandsfisk”
  • Mange store fisk
  • Gode faciliteter
  • Fangstbegrænsning

   


Fluestrøm

Art
Spezies
Species

Billede
Bild
Picture

Størrelse
Größe
Size

Blue Rock River  Rekord

Kategori

Regnbueørred
Regenbogenforelle
Rainbow trout

1 -9kg

8,1kg

Put & take

Guldørred
Goldforelle
Gold trout

1-6kg

2,9kg

Put & take

Bækørred/havørred
Meer Forelle
Sea trout

1-3kg

Ingen endnu

Put & take

Kildeørred

1-4kg

4,56kg

Put & take

Fjeldørred

1-4kg

Ingen endnu

Put & take

Brøding

1-4kg

4,3kg

Put & take

Tigerørred
Tiger Forelle
Tiger Trout

1-2kg

Ingen endnu

Put & take

   
 © Peter Wiggers Blue Rock, Ravnegårdsvej 16, 5762 V. Skerninge, Tlf: 29918191, E-mail: kontakt@bluerock.dk