Regler, åbningstider

 

Regler for put & take fiskeri:

 1. Åbningstid fra solopgang til solnedgang.
 2. En stang med én krog per indløst fiskekort.
 3. Fiskeri påbegyndes først efter, der er købt fiskekort.
 4. Der må ikke forfodres.
 5. Der er fangstbegrænsning på ørred, se fiskekort.

     2 timer = 2 ørred
     3 timer = 3 ørred
     4 timer = 4 ørred
     6 timer = 5 ørred
     8 timer = 6 ørred

     Har man fyldt sit kort må man fiske videre (ikke med power bait og orm) , men alle fisk skal herefter nænsomt genudsættes.

      6.   Kun ørreder må dræbes og hjemtages. Alle øvrige fisk skal nænsomt genudsættes.

      7.   Alt kunstagn og regnorm må anvendes.
      8.   
Flodkrebs må ikke fanges og skal genudsættes ved fangst.
      9.  
Overholdes ovenstående regler ikke for fiskeri medfører dette bortvisning fra søen.
     10. 
Tyvefiskeri koster 500,- i kontrolafgift og grovere tilfælde politianmeldes.

Specielt for børnesø:

 1. Der må ikke genudsættes fisk!
 2. Fangstbegrænsning = 2 fisk/barn/dag. -Herefter fiskeri med almindelig fangstbegrænsning i put-søen.
 3. Børn skal være under opsyn af en voksen.

  Ordensregler og sikkerhed:

 1. Gå ikke ud i søen. Den bliver hurtigt meget dyb! Vi anbefaler brug af redningsveste til børn.
 2. Børn under 12 år må ikke fiske på egen hånd, men skal være ledsaget af en voksen.
 3. Undgå at betræde eller skære og brække grene af buske og træer.
 4. Respekter andre fiskere. Råben, skrigen og musik ved søen er ikke tilladt.
 5. Hunde er tilladt, men skal holdes i snor.
 6. Åben ild kun i opstillede grill.
 7. Benyt de opstillede skraldespande. Smid ikke affald, dåser, flasker eller sten i søen.
 8. Rygning forbudt inde i lystfiskerhuset. Smid cigaret-skodder i skraldespanden!
 9. Fisk må kun renses ved rensebordet og affald smides i skraldespanden til fiskeaffald.
 10. Venligst respekter og overhold disse regler, da overtrædelse medfører bortvisning.

​Etiske regler:

Fisk er levende væsener, som behandles med respekt.

Levende fisk må ikke opbevares i keep-net i søen.

Fisk må ikke genudsættes, hvis de har fået skader eller det vurderes, at fisken ikke er levedygtig.

Fisk, som ønskes hjemtaget, skal aflives direkte efter fangst med slag og afblødning.

Der må kun fiskes med 1 krog (1 enkeltkrog eller 1 trekrog).

Pirkefiskeri, samt fiskeri med gaf eller net og spyd medfører bortvisning.

Agnfisk, samt dele af fisk er ikke tilladt.

 

   
 © Peter Wiggers Blue Rock, Ravnegårdsvej 16, 5762 V. Skerninge, Tlf: 29918191, E-mail: kontakt@bluerock.dk